Enkelstuga

En enkelstuga i Gagnef satte någon form av rekord i sjunkning då otillräcklig grundsättning och ogynnsamma markförhållanden gjort att marknivån till slut närmat sig fönsterkarmen på stugan. Här krävdes radikala åtgärder och huset flyttades i längsled på en “räls” för att kunna komma åt att gräva en stabil grund. Sedan följde sedvanliga stockbyten innan huset rullades tillbaka och försågs med den naturstensgrund som försvunnit i leran. Det tidigare obeboeliga huset kunde sedan inredas till gästhus.