Renovera

Låt oss ta hand om din timmerbyggnad

Ett timmerhus eller en timmerbyggnad är uppbyggd av liggande (ibland stående) trästockar staplade ovanpå varandra. Alla stockar är unika och anpassade till varandra likt ett stort pussel. Timmerstockarna är både bärande vägg och fasad. Stockarna är sammanbundna med varandra i höjdled genom trätappar s.k. dymlingar. Alla vägghörn är låsta till varandra genom den signifikanta knuten. Timmerhuset är en tung konstruktion som är självbärande och i god kondition är tät i sina fogar och skarvar. Byggnaden är också mycket tålig för rörelse och sättningar i grunden. Med tålig menar vi följsam, för huset följer rörelserna i den omgivande marken. Därför är det möjligt att  justera och räta upp stommen vid behov. Vi har även möjlighet att byta ut dåliga element, hela stockar eller partier av stockar, genom att demontera enstaka stockar ur en vägg.

Hur går det till när vi renoverar en timmerkonstruktion?
Vi brukar i allmänhet skilja på timmerhus och timmerbyggnad. Ett timmerhus är i första hand ett bostadshus med allt vad det innebär. Det innefattar element som kan försvåra renoveringar på stomkonstruktionen. El, vatten, avlopp samt murstock är sådana element. Ofta måste vi hissa upp timmerstommen med hjälp av domkrafter för att kunna byta en dålig stock, eller för att räta upp stommen då grunden satt sig så pass att stommen lutar. Då innebär ofta eldragning, vatten- och avloppsrör samt murstock att arbetet blir mer komplicerat. Men ingenting är omöjligt vill vi påpeka!
Den andra byggnadstypen brukar vi benämna som timmerbyggnad, en byggnad som ej är uppförd som bostadshus. Det kan vara ett stall, lada, fähus, härbre mm. En enklare byggnad, som oftast kan lyftas utan några problem.

När vi först kommer till Dig som kund så vill vi förstås veta dina önskemål. Vad skall du använda byggnaden till, vilka förväntningar har du? Innan vi gör några ingrepp gör vi en dokumentation av byggnaden, med hjälp av foton, skisser och uppmätningar. Dessa data hjälper oss att skapa förståelse för problemet samt hjälper oss att hålla reda på eventuella delar av huset som vi demonterat under arbetets gång. Dessa bakgrundsdata kan sedan jämföras med slutresultatet för att visa de förändringar som skett. Vi upprättar även en åtgärdsplan så att vi tillsammans förstår vilka ingrepp som behöver göras.

Vi har som målsättning vid våra renoveringar att byta ut så lite av det ursprungliga materialet som möjligt. Varje bit vi tar bort ifrån en byggnad är en bit historia som går förlorad. Det material vi tillför byggnaden försöker vi i största möjliga mån återskapa till byggnadens originalskick och helst med metoder som påminner om de ursprungliga.

När vi startar en renovering är det ofta svårt att förutsäga hur hela processen ser ut. Kanske är skadorna mer omfattande än vi anat, eller i bästa fall mindre än beräknat. Det är en ovisshet som renoveringsprojekten har, vilket medför att det är svårt att säga hur lång tid renoveringen tar. Därför är det viktigt att vi har en god dialog med Dig som kund.