ROT-avdraget

När du som kund har anlitat oss för att utföra en tjänst som har med renovering, ombyggnad och tillbyggnad att göra så kan du använda dig av ROT-avdraget. Du betalar då 70 % av arbetskostnaden samt eventuell materiel och moms på detta till oss. Resterande belopp söker vi hos Skatteverket. Du kan få avdrag med upp till 50 000 kr/år. Är ni två som äger samma fastighet kan båda två nyttja ROT-avdraget och då blir det totala beloppet ni får dra av varje år 100 000 kr.

Inte dumt alls! Det vi kräver av dig som kund i gengäld är en försäkran att du inte har överskridit din beloppsgräns under året, samt att om du nekas avdrag från Skatteverket har betalningsförmåga att erlägga fullt belopp till oss inom ordinarie betalningsperiod.