Tips till husägaren

Här är några enkla tips till dig som husägare som förlänger husets livslängd samt kan bespara dig stora framtida renoveringskostnader.

Taket

Se till så att taket är helt! Byt tegelpannor när de är trasiga och spruckna. Har du mycket skräp på taket såsom barr, löv, mossa mm. De behåller fukt och vatten och kan bidra till frostsprängning i takteglet. Rensa bort allt skräp och fundera på om du kanske behöver ta bort något träd som står för nära huset. Se till att plåtarbeten vid vindskivor och skorsten är i god kondition och inte sitter löst. Plåt vid vindskivor brukar kunna vibrera när det blåser och då kryper spikarna den sitter fast med ut och vatten tränger in där och vindskivan skadas. Vatten som droppar in vid skorstenen blir med tiden ett omfattande problem med sprickor i murstocken och rötskador på trästommen som följd. Observera att fotot faktiskt föreställer ett tak på en timmerbyggnad!

Hängrännor

Se över hängrännor och stuprör. Byggnader tycker inte om vatten och vi vill leda bort det på ett bra sätt. Finns det skräp i hängrännorna förhindras vattnet att effektivt ledas bort. Hängrännorna kan även vara felvinklade eller trasiga så att vattnet skvalpar över inåt huset eller rinner ned längs fasaden. Detta leder ofelbart till rötskador. Laga eller byt ut dåliga hängrännor och stuprör. Se till att vatten inte samlar sig på marken under stuprören. Stuprören mynnar vid husets knut där de bärande grundstenarna ligger i marken. Om dräneringen fungerar dåligt kommer sättningar att ske där. Vattentunnor för regnvatten är jättebra för ta vatten till trädgårdens alla blommor, men tänk på att en full vattentunna står och stänker på fasaden och med tiden blir det ett problem. Ordna med något överfyllnadsskydd och om du är fritidshusägare, kom ihåg att tömma och ställa undan tunnan när du åker hem efter sommarsäsongen. Hus vill också gärna att marken lutar bort från huset, då minskar risken för fukt i grunden.

Husgrunden

Titta till husgrunden. Är något sprucket? Sker det sättningar i marken? Växer det gräs eller annan växtlighet nära husväggen?  Ligger luftventilerna i grunden fritt eller finns det gräs och skräp där? Ligger rent av timmerstocken mot marken. Timmerhus vill inte ha markfukt nära timmerstockarna. Håll rent runt huset, klipp högt gräs. Ligger timret  mot marken – ring oss!