Nytimring eller tillbyggnad

Funderar du på att bygga nytt? Kanske ett timmerhus är något för dig!

Många börjar få upp ögonen för timmerhus i dessa dagar. Speciellt med tanke på debatter om sunda hus och bra inomhusklimat. Till skillnad från moderna regelhuskonstruktioner med mineralullsisolering som kräver ångtäta spärrskikt så låter timmerväggen inomhusfukten att sakta transporteras ut. Vilket ger en behaglig inomhusmiljö samt en jämn luftfuktighet. Om man vill kan en extra isolerande innervägg byggas på insidan, vilket passar bra om man vill göra rördragningar för el i innerväggen. Även utsidan kan med fördel kläs i panel och/eller tilläggsisoleras. Man går då miste om den utifrån synliga timmerväggen som så tydligt talar om att det är ett timmerhus, men genom att klä huset i en traditionellt lite bredare och gärna ramsågad panel så får man ett mycket vackert resultat. Det som är viktigt att tänka på är att man bara ska bygga med hygroskopiska material, material som kan transportera fukt, material som andas.

Även om byggnadssättet är mycket gammalt så är det inte omodernt. När en byggnadsform har levt så länge som timmerhuset har så innebär det att tekniken är välbeprövad och har visat sig fungera. Vi vet hur materialet åldras och beter sig över en lång tid. Det blir inga obehagliga överraskningar. Visst, några hävdar att det är så mycket mer materialkrävande att bygga ett timmerhus än ett hus med regelstomme. Då hävdar vi i stället att det är precis tvärt om! I ett modernt hus med  regelstomme finns det så många andra material och produkter såsom: gipsskivor, plastfilm, mineralisolering, vindpapp, mängder av skruv och spik m.m. m.m. och så lite trä också. Vad kostar det att framställa och transportera allt detta? Då ska vi inte bara räkna i kronor utan även i förbrukade naturresurser och produktionsrelaterad miljöpåverkan. Det finns en ekologisk tanke i timmerhuset. Det är byggt av 100% förnyelsebart material. Det har lång livslängd och kan återbrukas i flera led och i olika former. Det går att byta ut och laga enstaka stockar. Det går att montera ned och flytta. Listan kan göras mycket lång och väger över till timmerhusets fördel (helt subjektivt och enligt oss). Dessutom är det en mycket vacker byggnadsform som har starka rötter i vår inhemska byggnadskultur.

Det finns mängder av stilar på timmerbyggnader. Det finns otaliga varianter på knutarna. Ingen är fel! Det är upp till Dig som framtida ägare att välja vad Du vill ha. Kanske är det någon epok som tilltalar dig mer. Det finns många bra böcker att titta i för att skapa sig en bild över timmerhuskulturen. Eller varför inte titta runt omkring dig. Det finns säkert timmerhus i din närhet som kan väcka frågor eller inspirera.

Vi arbetar både i furutimmer och grantimmer. Många i branschen har gått över till just grantimmer då det behåller sin ljusa kulör innan det grånar. Furutimmer kan få mörka fält under byggtiden, det är en helt ofarlig svamp som finns i allt furutimmer som är avverkat. Men många upplever det som negativt och väljer då gran som material istället. Furutimmer har en kärna som är full av kåd-, och hartsämnen som bidrar till ett gott rötskydd och därför tycker vi att det är ett bra träslag att använda i hustimringen.

Vi arbetar ofta med den s.k. siljansknuten men självklart utför vi andra knutar om kunden vill det, kanske för att passa just den delen av landet som du bor i. Vi arbetar också enligt den gamla metoden med överböj på timmerstocken, precis som du ser på alla gamla timmerbyggnader. Har du tänkt på att om du tittar på en gammal timmerbyggnad så är stockarna lite ”krokiga”. Det är en metod som sparar mycket av materialet på stocken samt ger ett väldigt vacker resultat, väggen ”lever” på ett fint sätt.

Vintern är en årstid som vi ofta använder till produktion av nya timmerhus. Klimatet är oftast mycket torrare än sommaren och passar därför utmärkt att timra i. När vi byggt klart ditt timmerhus på vår timringsplats märker vi var enda liten del med en bokstav och ett nummer som gör att vi vet exakt var och hur den delen skall monteras när vi kommer hem till dig.

Tillbyggnad

Att bygga till sitt hus är inget nytt påfund. I alla tider har man ändrat sin bostad efter sina behov. Gamla timmerhus är ganska ofta påbyggda på höjden för att få en våning till när familjen eller behoven av förvaring vuxit. Behoven att få ett extra rum eller att bygga ett modernare våtrum i ett gammalt hus kan man lösa med en utbyggnad på lämpligt sätt. Man kan till exempel låta utbyggnaden smälta in den befintliga byggnaden genom att förlänga sträckningen med en påtimrad del i samma stil eller så kan man låta tillbyggnaden vara just en tillbyggnad och ha sin egen stil. Just den modellen brukar vara bättre för lite mindre tillbyggnader.

En tillbyggnad behöver inte smälta in, den kan sticka ut och vara ett smycke för huset. Ofta kan det vara så att man försöker tona ner utbyggnaden men vi tycker gott att man ska vara stolt över sitt hus och de förändringar man gör. Istället kan man låta utföra sin tillbyggnad med stil, genomtänkta material, proportioner, fönsterplaceringar och takvinklar osv. Då kan tillbyggnaden kännas som en harmonisk del av huset som är både skön för ögat som för sitt syfte.