Välkommen till Almbergs Byggnadsvård!

Vi är ett litet företag med stora kunskaper inom timmerhus och byggnadsvård. Vårt verksamhetsområde är hela Siljansbygden.

Vi arbetar bland annat med reparationer på timmerstommar som byten och lagningar av stockar som tagit skada, lyfter och rätar upp nedsjunkna timmerstommar och flyttar timmerhus. Vi gör självklart även andra arbeten som golv och bjälklag, reparationer och omläggning av tak, renovering av fönster och dörrar samt rådgivning inför renoveringar av timmerbyggnader.

Välkommen att höra av dig!
Johan Almberg

Renovering av fönster

Renovering av fönster

Vi lagar och restaurerar både fönster och trädetaljer som hör huset till. Originalfönster med trä- eller kittfals är värdefulla för husets uttryck...

Hölada

Hölada

Tidigare i historien har det kryllat av hölador i jordbrukslandskapet. I takt med att betydelsen av utmarksslåtter försvunnit har höladorna gjort...

Enkelstuga

Enkelstuga

En enkelstuga i Gagnef satte någon form av rekord i sjunkning då otillräcklig grundsättning och ogynnsamma markförhållanden gjort att marknivån till...