Härbresfot

Många härbren har ursprungligen varit uppförda med en så kallad fot, ett varv timmer med stolpar på och krönta med så kallade “mushyllor”. Det gör bygganden mer högrest och ska ha skyddat det värdefulla spannmålsförrådet mot skadedjur. Härbret var en väldigt viktig byggnad på gården och är ofta omsorgsfullt timrad. Därför har många av dem också överlevt in i våra dagar. Härbresfötternas utsatta läge nära marken har dock gjort att många helt eller delvis ruttnat bort. De delar av härbresfoten som fortfarande är i gott skick kan återanvändas och nya delar tillverkas med förlagan som mall.