Nittsjöhärbret

Nittsjöhärbret från 1339 flyttades från Gotgården i Nittsjö till sin nuvarande plats i Altsarbyn på 2010-talet. Härbret är byggnadsminnesmärkt och unikt i sitt slag. Vi har här varsamt lyft härbret ca 1m upp från marken och reparerat och monterat härbresfoten som var mycket illa åtgången. Även taket sågs över för att byggnaden skall klara sig många år framöver.