Härbresfot

Härbresfot

Många härbren har ursprungligen varit uppförda med en så kallad fot, ett varv timmer med stolpar på och krönta med så kallade “mushyllor”. Det gör bygganden mer högrest och ska ha skyddat det värdefulla spannmålsförrådet mot skadedjur. Härbret var en väldigt viktig...
Nittsjöhärbret

Nittsjöhärbret

Nittsjöhärbret från 1339 flyttades från Gotgården i Nittsjö till sin nuvarande plats i Altsarbyn på 2010-talet. Härbret är byggnadsminnesmärkt och unikt i sitt slag. Vi har här varsamt lyft härbret ca 1m upp från marken och reparerat och monterat härbresfoten som var...