Hölada

Hölada

Tidigare i historien har det kryllat av hölador i jordbrukslandskapet. I takt med att betydelsen av utmarksslåtter försvunnit har höladorna gjort detsamma. Dessa lador var ofta glest timrade, utan långdrag mellan stockarna. Materialet kan vara skiftande i dimension...
Lärkastugan Sollerön

Lärkastugan Sollerön

Lärkastugan på Sollerön uppfördes på sent 1920-tal på uppdrag av fotografen Karl Lärka. Den är i grunden en klassisk enkelstuga men har fått en del nationalromantiska drag såsom en vacker gammeldags dörr med drakslingor runt om på utsidan. Vi fick i uppdrag att byta...
Nittsjöhärbret

Nittsjöhärbret

Nittsjöhärbret från 1339 flyttades från Gotgården i Nittsjö till sin nuvarande plats i Altsarbyn på 2010-talet. Härbret är byggnadsminnesmärkt och unikt i sitt slag. Vi har här varsamt lyft härbret ca 1m upp från marken och reparerat och monterat härbresfoten som var...