Hölada

Hölada

Tidigare i historien har det kryllat av hölador i jordbrukslandskapet. I takt med att betydelsen av utmarksslåtter försvunnit har höladorna gjort detsamma. Dessa lador var ofta glest timrade, utan långdrag mellan stockarna. Materialet kan vara skiftande i dimension...
Enkelstuga

Enkelstuga

En enkelstuga i Gagnef satte någon form av rekord i sjunkning då otillräcklig grundsättning och ogynnsamma markförhållanden gjort att marknivån till slut närmat sig fönsterkarmen på stugan. Här krävdes radikala åtgärder och huset flyttades i längsled på en “räls” för...
Båthus

Båthus

Ett båthus på glid ut i tjärnen blev ett projekt som sträckte sig över flera årstider. De stora öppningarna och avsaknaden av en frisk syll gör att husets timmerväggar har jäst ut. Huset lyftes och säkrades under vintern. Stenar till en ny grundsättning kom på plats...
Härbresfot

Härbresfot

Många härbren har ursprungligen varit uppförda med en så kallad fot, ett varv timmer med stolpar på och krönta med så kallade “mushyllor”. Det gör bygganden mer högrest och ska ha skyddat det värdefulla spannmålsförrådet mot skadedjur. Härbret var en väldigt viktig...